0

சொல்வதெல்லாம் உண்மை புகழ் லக்‌ஷமி ராமகிருஷ்ணன் மகள், மருமகனை பார்த்துள்ளீர்களா? இதோ

சொல்வதெல்லாம் உண்மை என்ற ஒரே நிகழ்ச்சியின் மூலம் தமிழக குடும்பங்கள் பலரின் மனதை வென்றவர் லக்‌ஷமி ராமகிருஷ்ணன்.