2020 ஆம் ஆண்டிற்கான அரச, வங்கி விடுமுறை தினங்கள்!

0

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான அரச, வங்கி விடுமுறை தினங்கள் தொடர்பில் நேற்றையதினம் வர்த்தமானி வெளியானது.

அதன்படி, அரச, வங்கி விடுமுறை தினங்களாக அறிவிக்கப்பட்ட நாட்களின் விபரம் பின்வருமாறு,

January 10 – Friday – Duruthu Full Moon Poya Day

January 15 – Wednesday – Tamil Thai Pongal Day

February 4 -Tuesday – National Day

February 8 -Saturday – Nawam Full Moon Poya Day

February 21 – Friday – Mahasivarathri Day

March 09 – Monday – Medin Full Moon Poya Day

April 7 – Tuesday – Bak Full Moon Poya Day

April 10 – Friday – Good Friday

April 12 – Sunday – Day prior to the Sinhala & Tamil New Year’s Day

April 13 – Monday – Sinhala and Tamil New Year’s Day

May 1 – Friday – May Day

May 7 – Thursday – Vesak Full Moon Poya Day

May 8 – Friday – Day following Vesak Full Moon Poya Day

May 25 – Monday – Id-Ul-Fitr (Ramazan Festival Day)

June 5 – Friday – Poson Full Moon Poya Day

July 4 – Saturday – Esala Full Moon Poya Day

August 1 – Saturday – Id-Ul-Alha (Hadji Festival Day)

August 3 – Monday – Nikini Full Moon Poya Day

September 1 – Tuesday- Binara Full Moon Poya Day

October 1 – Thursday – Adhi-Vap Full Moon Poya Day

October 30 – Friday – Milad-Un-Nabi (Holy Prophet’s Birthday)

October 30 – Friday – Vap Full Moon Poya Day

November 14 – Saturday – Deepavali Festival Day

November 29 – Sunday -Ill Full Moon Poya Day

December 25 – Friday – Christmas Day

December 29 – Tuesday – Unduvap Full Moon Poya Day

Share.

Comments are closed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com