Tuesday , September 29 2020
Breaking News

மத்திய வங்கியின் நிதிச் சபைக்கு புதிய உறுப்பினர்ள் மூவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இலங்கை மத்திய வங்கியின் நிதிச் சபைக்கு புதிய உறுப்பினர்ள் மூவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அரசியலமைப்பு பேரவையின் அனுமதியுடன் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஸவினால் இந்த நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

இதற்கமைய, ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி சஞ்சீவ ஜயவர்தன, கலாநிதி ராணி ஜயமாக மற்றும் சமந்த குமாரசிங்க ஆகியோர் நிதிச்சபைக்கு புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *