Wednesday , September 30 2020
Breaking News

தமிழரசுக் கட்சியின் சின்னத்தில் போட்டியிட்ட தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்புக்கு 3 ஆசனங்கள் கிடைத்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வன்னி தேர்தல் மாவட்டத்தில், தமிழரசுக் கட்சியின் சின்னத்தில் போட்டியிட்ட தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்புக்கு 3 ஆசனங்கள் கிடைத்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வன்னி தேர்தல் மாவட்டத்தில், இலங்கை தமிழரசு கட்சி  69916 வாக்குகளைப் பெற்றிருந்தது. இதன் அடிப்படையில், தமிழரசுக் கட்சிக்கு 3 ஆசனங்கள் கிடைத்துள்ளன.

கடந்த முறை 4 ஆசனங்களை வென்றிருந்த தமிழரசுக் கட்சி அங்கு இம்முறை ஒரு ஆசனத்தை இழந்துள்ளது.

வன்னி மாவட்டத்தில், ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன 42,524 வாக்குகளைப் பெற்று 1 ஆசனத்தையும், ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி  37,883  வாக்குகளைப் பெற்று 1 ஆசனத்தையும் பெற்றிருக்கின்றன.

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி  11,310 வாக்குகளுடன் முதல் முறையாக வன்னியில் ஒரு ஆசனத்தைக் கைப்பற்றியிருக்கிறது.

தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சி, 10,064 வாக்குகளையும், தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி,          8,789  வாக்குகளையும், அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ்  8,232  வாக்குகளையும் பெற்றுள்ளன.

இந்தக் கட்சிகளால்  எந்த ஆசனங்களையும் பெறமுடியவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *